پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠
آدرس و تلفن

آدرس: میدان عاشورا - جنب کمیته امداد خیابان بهمن بیگی

تلفن: 2234804 (0728)  - 2234805(0728) -   2235156(0728)

 

شماره تلفن های داخلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مرودشت

ریاست دانشکده علوم تربیتی

آقای دکتر زارعی

360

ریاست دانشکده علوم انسانی

آقای دکتر کاظمی

348

آموزش

آقای شهبازی- خانم حسینی فر

341

آموزش دانشکده

آقایان: تار، گل محمدی و عیسی نژاد

خانم ها: زارع، اوجی

342

کتابخانه

خانم اسفندیاری

343

امور عمومی

آقای توکلی

344

فناوری اطلاعات

آقای کریمی

345

پژوهش

آقای راسخ، خانم جمشیدی، خانم البرزی

346

دبیرخانه

خانم عباسپور

347

معاون آموزشی دانشجویی

آقای صالحی

348

رییس اداره پژوهش

دکتر برزگر

349

مدیریت کلاسها

خانم فلاحی

350

نگهبانی

آقایان: عزیزی، طهماسبی، جاویدی و برزگر

351

مالی

آقای رحیمی

352

کتابخانه

بخش مرجع

353

بایگانی آموزش

آقای حسینی

354

امور دانشجویی

آقای سلیمی

355

مجموعه ورزشی

آفای سنجریان

356

نگهبانی مجموعه ورزشی

آقایان: عزیزی، طهماسبی، جاویدی و برزگر

357

کتابخانه

خانم قنبری

358