پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠
اعضاء هیات علمی دانشکده

 

کد استاد نام نام خانوادگی مدرک رشته گرایش
4 احمد علی زرآور کارشناسی ارشد    
10 علي اکبر رحمانی کارشناسی ارشد    
30 آذرمیدخت رضایی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی
35 سیروس سروقد دکتری تخصصی روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی
38 فرحناز عابدینی کارشناسی ارشد زبان انگليسی آموزش زبان
51 نادر شهامت کارشناسی ارشد    
61 احیا عمل صالح   آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
70 حسن تابعیان کارشناسی ارشد تربیت بدنی تربیت بدنی
73 حجت اله فانی دکتری تخصصی    
82 فرانک رمضانی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ادبیات فارسی
85 عليرضا فرارویی کارشناسی ارشد    
86 امین رستمي راوري دکتری تخصصی    
90 علیرضا عمادي کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت
92 اسداله همایون کارشناسی ارشد حسابداری  
97 سوسن سهامی کارشناسی ارشد جامعه شناسی جامعه شناسی
139 علیرضا جعفری زندی کارشناسی ارشد باستان شناسی باستان شناسی
143 محمدمهدی شجاعی فرد کارشناسی ارشد علوم اجتماعی علوم اجتماعی
145 حمیدرضا فولادمند دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی آبیاری و زهکشی
149 محمد صادق قاسم زاده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت
150 یداله کشاورز کارشناسی ارشد    
167 حجت اله جاویدی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی
180 محمد حسن جهانديده کارشناسی ارشد    
191 محسن فروزانفر کارشناسی ارشد زیست شناسی زیست شناسی
203 مریم بهادری دکتری تخصصی شیمی شیمی فیزیک
212 رضا زارعی کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
215 فروزان صحت کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث
218 حمیدرضا فهام کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک
219 علیرضا دهقانی کارشناسی ارشد برق مخابرات برق مخابرات
226 فروزان اسمعيل زاده کارشناسی ارشد    
240 پروین غیاثی جهرمی دکتری تخصصی پژوهشگری علوم اجتماعی پژوهشگری علوم اجتماعی
242 علی باز کرمي پور کارشناسی ارشد    
244 زهرا جعفری بهبهانی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی
246 الهام غریب شاهی کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی فیزیک کاربردی
256 نیما کراچی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک شیمی فیزیک
257 احمد علی ثابتان شيرازي کارشناسی ارشد    
261 قدرت اله کامیاب دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی زبان شناسی کاربردی
265 ریحانه پیشوایی کارشناسی ارشد معارف معارف
267 عباس عبدالهی برازجانی دکتری تخصصی زبان شناسی ادبیات تطبیقی زبان شناسی ادبیات تطبیقی
288 فریده شیرانی کارشناسی ارشد باستان شناسی باستان شناسی
292 بهمن بهمنی فیروزی کارشناسی ارشد برق قدرت برق قدرت
294 اکبر جوکار کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی علوم و صنایع غذایی
295 حیدر ایزدنشان کارشناسی ارشد   فیزیک
298 عبدالحمید فدوی دکتری تخصصی شیمی آلی - پلیمر
299 وحید صبوری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک
302 سیده مریم حسینی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی
303 مرجان مهرپور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی آموزش زبان انگليسی
306 مهرداد برازجانی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
307 نسرین هوشمند کارشناسی ارشد شیمی فیزیک شیمی فیزیک
308 قباد حسن پور هشتايجاني کارشناسی ارشد    
309 ذکیه فتاحی کارشناسی ارشد معارف عرفان اسلامی
314 محمد علی احسنت کارشناسی ارشد    
316 افشين ارمی کارشناسی ارشد    
321 حجت باغبان کارشناسی ارشد    
322 محمدهاشم باقرپور کارشناسی ارشد    
323 پيوند بالانی کارشناسی ارشد    
328 علی پوريا نسب کارشناسی    
338 شکراله خواجوي دکتری تخصصی    
340 نجمه داناييان کارشناسی ارشد    
341 امید ده زنگي کارشناسی ارشد    
345 زهرا رضائي کارشناسی ارشد    
346 وحید رفيعي کارشناسی ارشد    
350 سيدمحمدباقر سبحانی کارشناسی ارشد    
361 مصطفی عرب تاش کارشناسی ارشد    
372 ولی کاووسي کارشناسی ارشد    
375 امین کشاورزی کارشناسی ارشد    
376 رسول کشتکار کارشناسی ارشد    
377 فریده کيخسروي کارشناسی ارشد    
380 ساناز نگهباني کارشناسی ارشد    
381 فرح نيازکار کارشناسی ارشد    
382 طاهر نيکنام دکتری تخصصی    
384 اسداله همايون کارشناسی ارشد    
2117 فریبا رئیسی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ادبیات فارسی
2118 محمدرضا معینی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ادبیات فارسی
2120 فرح نیازکار دکتری تخصصی    
2133 امید فاضل کارشناسی ارشد    
2173 بهروز خدارحمي کارشناسی ارشد    
2646 عباس قلتاش دکتری تخصصی علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
2649 مسلم صالحي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  
2691 شاپور امين شايان جهرمي دکتری تخصصی    
3189 سارا تیمناک کارشناسی ارشد ریاضی آنالیز
3257 قهرمان سلوکی نژاد کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال
3325 فاطمه عباسی تبار کارشناسی ارشد شیمی تجزیه شیمی تجزیه
3327 زهرا شرفی دکتری تخصصی شیمی شیمی فیزیک
3329 احد زارع کارشناسی ارشد شیمی معدنی شیمی معدنی
4012 یلدا شهروان کارشناسی ارشد معارف معارف
4017 محمد جواد رحمانی کارشناسی ارشد معارف معارف
4291 غلامحسین مهدوی نیا دکتری تخصصی شیمی آلی شیمی آلی
4624 مهدی سلمان پور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک
4627 رضا بازرگان لاری دکتری تخصصی مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد
5235 مریم صادقي کارشناسی ارشد    
5238 نازيلا سقایی کارشناسی ارشد    
5312 لیلا قنبري زاده کارشناسی ارشد    
5317 طاهره بصيرنيا کارشناسی ارشد    
5318 فردين بوستانی دکتری تخصصی    
6264 عبدالصمد جوانمرد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک
6266 مسعود خواجه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
6267 مهرزاد وزیری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
8297 طاهره عزیزی پور کارشناسی ارشد باستان شناسی باستان شناسی
8431 حشمت اله جمالی کارشناسی ارشد آمار و ریاضی آمار و ریاضی
8811 زهرا قادری کارشناسی ارشد مشاوره مشاوره
8901 مرضیه ياريزنگنه کارشناسی ارشد    
8904 پگاه تاجر کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی  
9483 ابوالقاسم صیادی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی عمران
20901 سيدنعمت اله موسوی دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی مدیریت مزرعه
21320 مسعود جباری دکتری تخصصی برق الکترونیک
24375 مژگان امیریان زاده کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مدیریت آموزشی
24376 احمد اميرعضدي کارشناسی ارشد اقتصاد علوم اقتصادی (محض)
24377 مرضیه امینی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی
24379 فاطمه جاوید کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی آموزش زبان انگليسی
24381 مجيد برزگر کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری  
24387 لادن معین دکتری تخصصی مشاوره مشاوره
24388 حسین نگهدار حقیقت کارشناسی ارشد مربی راه و ساختمان مربی راه و ساختمان
24390 حجت اله یمینی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی آموزش زبان انگليسی
24391 عباداله احمدي دکتری تخصصی    
24399 محسن مسعود رودکی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی
24401 شراره مجدزاده طباطبایی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی  
24411 سلطانعلی کاظمی دکتری تخصصی آموزش علوم آموزش علوم
24413 لاله عاکفی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی
24417 زکیه شوشتريان کارشناسی ارشد    
24439 مسعود رودکي کارشناسی ارشد    
24445 معصومه بن شمس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی آموزش
24450 معصومه خداداد کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی آموزش
24452 لیلا صابری کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی آموزش زبان انگليسی
24462 زهرا رستگار حقیقی شیرازی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی آموزش زبان انگليسی
24473 زهرا خدادادی کارشناسی ارشد آمار و ریاضی آمار و ریاضی
24478 حسین بقولی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی
24480 زهرا یزدانی کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک
24482 رضا قشمي کارشناسی ارشد    
24503 فریماه کواری کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی
27310 ژاله رفاهی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی مشاوره و راهنمایی
31811 تاج الدین دریکوند کارشناسی ارشد ریاضی محض ریاضی محض
31824 فاطمه دادخواه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
31826 مرضیه جهانديده کارشناسی ارشد    
33212 سهیلا قسامی پور کارشناسی ارشد شیمی آلی شیمی آلی
40013 رضوان رضوانی اصل کارشناسی ارشد تربیت بدنی تربیت بدنی
40015 سلماء هاشميان کارشناسی ارشد    
42911 مهدی نفر کارشناسی ارشد برق قدرت
42922 نادیا اسفندیاری کارشناسی ارشد شیمی شیمی
42923 علیرضا امینی کارشناسی ارشد شیمی شیمی
42924 محمد علی آبادی کارشناسی ارشد شیمی شیمی
46223 اعظم زارع کارشناسی ارشد    
52312 راحيل اسدی کارشناسی ارشد    
52501 فرزانه طاهري کارشناسی ارشد    
53110 محمدهادی فتاحی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی عمران
70110 شهرام طاهری کارشناسی ارشد    
70116 صدیقه عباسي کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
70117 زهرا رضایی خاتونکی کارشناسی ارشد    
70128 امین کشاورزی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
82913 سلیمان حیدری کارشناسی ارشد تاریخ اسلام و ایران اسلام
86157 لیلا برامکه دکتری تخصصی شیمی تجزیه
86214 مهرداد شاه حسینی کارشناسی ارشد    
860000 مرضیه امینی دکتری تخصصی    
861146 سعید صداقت جهرمی کارشناسی ارشد