پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠
رئیس دانشکده

ریاست دانشکده :  دکتر رضا زارعی

مدارج تحصیلی:

لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی


فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی


دکترئ مدیریت آموزش عالی


 

 

 

 

 

 


محورهای مورد مطالعه و تخصص:
  • ...

  • ...
  • ...

  • ...

   • پست الکترونیکی: ...