پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠
چارت

 

برای دانلود چارت رشته های روانشناسی روی لینک مربوطه کلیک کنید :

   دانلود : کارشناسی_عمومی.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : کارشناسی_صنعتی.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : کارشناسی_روانشناسي_تجدیدنظرشده.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : ارشد_عمومی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : ارشد_صنعتی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : ارشد_تربیتی.pdf           حجم فایل 98 KB

 

   دانلود : چارت_روان_شناسی_صنعتی_سازمانی_ورودی_92.doc           حجم فایل 96 KB
   دانلود : r1.doc           حجم فایل 45 KB